Ženské dlaně s etno náramky prozářené světly

Najdi Pravdu, rozdmýcháš oheň

Sestoupila jsem do hlubin a vynořila se s Pravdou. O tom, kdo jsem a jaké jsou mé hodnoty. Co potřebuji, co mě oživuje a co zabíjí.

Jednou mi Karel tvrdil, že lidé se nemění. A tvrdošíjně trval na svém. Já, věrná stoupenkyně Neustálého vývoje a růstu, stejně tvrdohlavě hájila opak. Ale jeho tvrzení jsem několik let přezkoumávala, až jsem došla k závěru. Lidé se opravdu nemění.

Vyvíjíme se a rosteme. Kráčíme vpřed. Stárneme, ale neměníme se. Jádro, ten střed, kterého se můžeme dotknout jen v tichu a hloubce, se nemění. A proto je důležité se k němu vracet a poznávat ho znovu a znovu.

Změnila jsem se já za poslední roky? Nemyslím si. Mám pořád stejné hodnoty. Pořád stejné silné i slabé stránky své povahy. Jen jsem postupně osekala nepodstatné a nacházím v sobě víc odvahy ponořit se, abych uviděla a odkryla, čeho se děsím nejvíc. Sebe.

Na samém konci roku jsem psala, jak je pro nás důležité jednou za čas sestoupit do hlubin a naslouchat tichu.

Nebojím se, co v té hloubce a tichu uslyším? Bojím, nebojím? Já nevím. Pochopila jsem, že přijmout strach a smutek pomáhá. Nemusím být stále pozitivní, šťastná a vyrovnaná. Chci poznat příšeru a obejmout ji.

Hluboko uvnitř nás se skrývá, kým jsme. Často před tím utíkáme, ale ta příšera nás pronásleduje. Je součástí každé buňky našeho neklidu a nejistoty. Je součástí hloubky nás samotných. 

Jedině Smrtí vzniká nové Stvoření. Koloběh Život-Smrt-Život nikdy neustává.

Bytí není dotknutelné, proto je obtížně uchopitelné a poznatelné.

Na rozdíl od věcí, od kterých často odvozujeme, kdo jsme a jaká je naše hodnota, nemá zdánlivě žádný tvar. Není hmotou. Ale bytí, to, kým jsme, je to jediné, co nikdy nemůžeme ztratit. Proto je pro mě tím jediným, do čeho opravdu chci investovat.

Pokud se vzdávám závislosti na věcech, stávám se jen bytím. A s tím mizí i strach. Já jsem já. O věci můžu přijít nezávisle na mně. Sebe ztratím jen, když to sama umožním.

Chci žít autentický život, a tak si neustále připomínám:

Nic není neměnné. Vše je v pohybu. Ty, já, Život i Pravda. Jen jádro zůstává.

Photo credit: freephotos.cc